Obesity Surgery

OBEZİTE CERRAHİSİ

 

Obezite ne anlama geliyor?

Obezite, karmaşık genetik ve çevresel faktörlerin neden olduğu, ciddi morbidite ve mortaliteye sahip ciddi bir hastalıktır. Obezite kısaca vücutta hastalıklara neden olan yağların birikmesi olarak tanımlanmaktadır. Obezitede yağ hücreleri (yağ hücreleri) aşırı miktarda trigliserit depolar. Bu, yağ dokusunun artmasına ve hastanın aşırı kilosuna yansır.

 

Obeziteyi hangi faktörler etkiler?

Obeziteyi etkileyen kişisel, genetik ve kültürel faktörler bulunmaktadır. Genetik faktörler vakaların %60'ını temsil eder. Kültürel faktörler %30'u ifade etmektedir. Vakaların sadece %10'u kişisel faktörlerden kaynaklanmaktadır.

Her iki ebeveyni de fazla kilolu olan kişilerde obezite gelişme olasılığı daha fazla (%80'e ulaşır), ebeveynlerden birinin fazla kilolu olması durumunda görülme sıklığı azalır (%40), ebeveynler standart vücut ağırlığına sahip olduğunda obezite olasılığı %10'a düşer.

 

Obezite sağlığımızı nasıl etkiler?

Obezite, kalp-damar hastalıkları, 2 tip diyabet, hipertansiyon, dislipidemi, solunum yolu hastalıkları ve kanser (meme, kolon vb.) riskini artırır. Ayrıca; Mide-bağırsak bozuklukları, safra kesesi hastalıkları ve safra yolu hastalıkları aşırı kilolu hastalarda daha sık görülüyor


 

Obezite nasıl teşhis edilir?

Obezite, önerilen vücut ağırlığının % 20'den fazla olması olarak tanımlanmaktadır  . Nüfusa dayalı çalışmalarda belirlenen ideal kilo esas alınarak hesaplanır. Genellikle obez hastaların vücut ağırlığı ideal ağırlığın %100'ünü aşar.

Obeziteyi belirlemek için çeşitli antropometrik ölçüm veya hesaplama yöntemleri geliştirilmiştir.

Bunlardan en önemlileri: vücut kitle indeksi (BMI) ve bel çevresi ölçümü. Obezitenin en yaygın kullanılan tanı yöntemi, kilonun boy karesine (kg/m2) bölünmesiyle elde edilen vücut kitle indeksidir.


 

Obezite için BMI değeri nedir?

BMI

<18,5 Düşük Kilolu

18,5-24,9 Normal kilo

25-29,9 Fazla Kilolu

> 30 Obezite

30-34,9 Sınıf I

35-39,9 Sınıf II

>40 Morbid obezite

>50 Süper Obezite olarak tanımlanır.

Süper obez hastalar ideal kilonun %225 üzerindedir.

Bel çevresine göre sınıflandırma;

Erkekler > 102 cm

Kadınlarda> 88 cm'nin üstü karın obezitesi olarak kabul ediliyor

 

Ülkemizde ve dünyada obezitenin görülme sıklığı nedir?

Obezite çağımızın bir salgınıdır. Dünyada görülme sıklığının artması nedeniyle obezite giderek büyüyen bir halk sağlığı sorunu haline gelmiştir. Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) istatistiklerine göre obezitenin yaygınlığı hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde endişe verici boyutlara ulaşıyor. Günümüzde obezite, yetersiz beslenme ve bulaşıcı hastalık sorununu geride bırakarak bir halk sağlığı sorunu düzeyine ulaştı. Çalışmalar obezite vakalarının %30-40'ının kadınlarda, %20-25'inin erkeklerde olduğunu göstermiştir. Türkiye nüfusunun yüzde 25'inin obez olduğu ve kadınların sayısının erkeklerin iki katı olduğu biliniyor.


 

Bariatrik cerrahi ne anlama geliyor?

Bariatrik cerrahi obeziteyi tedavi etmenin cerrahi yoludur. Obeziteyi tedavi etmek ve hastaların kilo vermesine yardımcı olmak için kullanılan pek çok cerrahi teknik vardır ve bunların hepsi bariatrik cerrahidir.


 

Ameliyat yöntemini seçerken nelere dikkat edilmelidir?

Obez hasta için cerrahi yöntemin seçiminde aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurulmalıdır.

 • Hastaların Beden Kitle İndeksi (BMI) oranı

 • Eşlik eden hastalığın varlığı (diyabet, tansiyon, kalp-damar hastalıkları, akciğer hastalıkları, kas ve eklem rahatsızlıkları)

 • Hastanın yeme alışkanlıkları, yeme kültürü

 • Hastaların tedaviden beklentileri

 • Hastaların isteği


 

Obezite cerrahi tedavi gerektiren bir hastalık mıdır?

Morbid obezitede obezite hastalık aşamasına ulaştığında tek seçenek ameliyattır. Yapılan araştırmalar diğer tedavi yöntemlerinin maalesef başarısız olduğunu göstermiştir. Vakaların %97'sinde obez hastalar diyet, yaşam tarzı değişiklikleri, egzersiz veya tıbbi tedavi yoluyla kaybettikleri kiloları geri kazanır. Bu nedenle BMI 30'un üzerinde olan ve eşlik eden hastalıkları (diyabet, hipertansiyon, kalp-damar hastalıkları, kas ve eklem hastalıkları) olan ve ek hastalığı olmayan ancak BMI 40 civarında olan hastalara cerrahi tedavi şiddetle tavsiye edilmektedir.


 

Hangi hastalar ameliyat edilemez?

 • Yandaş hastalıkların derecesi nedeniyle anesteziye dayanamayan hastalar.

 • Psikiyatrik bozukluğu olan hastalar

 • Uyuşturucu bağımlılığı olan hastalar

 • Genetik obezite sendromu olan hastaların bir kısmına cerrahi işlem yapılmamaktadır.

 

Obezite cerrahisinde hangi yöntemler kullanılıyor?

Bariatrik cerrahi teknikleri 3 gruba ayrılmaktadır.

 1. Kısıtlayıcı yöntemler

 2. Kısıtlayıcı ve emilim bozucu

 3. Emilimi azaltan yöntemler (Malabsorptif)

Kısıtlayıcı yöntemler grubu mide bandı ameliyatı, tüp mide ameliyatıdır.

Mide balonu, endoskopik, ameliyatsız mide balonunun takılmasıyla gerçekleştirilen bir diğer kısıtlayıcı yöntemdir.

Mide hacmini ve emilimini azaltan (restriktif ve malabsorbtif) kombine yöntemler arasında en önemlisi gastrik bypass ameliyatıdır. Gastrik bypass teknikleri arasında Roux-NY, tüp mide ameliyatı, duodenal switch veya mini bypass ameliyatları yer almaktadır.

Emilimi azaltan (Malabsorptif) yöntemler arasında en popüler olanı aşırı obezite, yeme bozuklukları ve çok fazla yemek yeme alışkanlığı olan hastalarda kullanılan biliopankreatik saptırmadır.