Bariatric vs Metabolik Surgery

 

OBEZİTE (BARIATRİK) VE DİYABET (METABOLİK) CERRAHİSİ NEDİR?

 

“Bariatrik” kelimesi Yunanca “kilo” anlamına gelen “baros” kelimesinden gelir ve başlangıçtan beri obez hastalara kilo vermeyi sağlayan mide-bağırsak ameliyatlarını tanımlamak için kullanılmıştır. Obezite ameliyatlarının kilo vermenin yanı sıra diyabet, hipertansiyon, yağ bozukluklarını tedavi ettiği ve bu hastalıklara bağlı ölümleri azalttığı bilinmektedir. Fareler üzerinde yapılan deneyler ve insanlar üzerinde yapılan tıbbi araştırmalar, bu tip ameliyatların kilo verme öncesinde farklı metabolik etkiler yarattığını ve diyabeti iyileştirdiğini gösteriyor.

2007 yılında Roma'da düzenlenen Diyabet Cerrahisi Zirve Konferansı'nda diyabet cerrahisi tanımlanmış ve metabolik cerrahi kavramı geliştirilmiştir. Son zamanlarda Amerikan Obezite Cerrahisi Derneği, metabolik cerrahiyi de ekleyerek adını Amerikan Obezite ve Metabolik Cerrahi (ASMBS) olarak değiştirdi.

Günümüzde Obezite ve Metabolik Cerrahi tanımları iç içe geçmiş durumdadır. Hangi cerrahi yöntemlerin obezite cerrahisine dahil olduğu ve hangisinin metabolik cerrahi tanımına girdiği ciddi bir tartışma olmaya devam etmektedir.

1978 yılında Buchwald ve Varco metabolik cerrahi konseptini önerdiler. Metabolik cerrahi "Biyolojik sonuçlar elde edilerek sağlığın yeniden kazanılması amacıyla normal organların ve organ sistemlerinin cerrahi manipülasyonu" olarak tanımlanmaktadır. Metabolik cerrahiye örnek olarak şunlar verilebilir: peptik ülser hastalığının tedavisi için gastrektomi ve vagatomi, mide ülseri tedavisi için saptırma portalı glikojen depo hastalığı ve hiperlipidemi için kısmi ileal bypass.

Diğer taraftan ITP hastalığına yönelik splenektomi fonksiyonel bir cerrahi olarak tanımlanmaktadır.

Rubino ve ark. 2012 yılında Annals of Cerrahi'de yayınlanan çalışmalarda Weil Cornell Tıp Fakültesi'nin obezite ve metabolik cerrahi bölümlerinde tedavi gören hastaların verileri karşılaştırılıyor. Her bölümden 100 hastanın karşılaştırılması sonucunda; Metabolik cerrahi grubu daha genç, vücut kitle indeksi (BMI) düşük ve yandaş hastalıkları daha az olan hastalardan oluşmaktadır. Bu verilere göre Rubino ve arkadaşları metabolik cerrahi tanımını değiştirmişlerdir. Metabolik cerrahi, metabolik hastalıkların tedavisinde uygulanan kapsamlı bir cerrahi uzmanlık alanı olarak düşünülmelidir; Gastrointestinal sistemi hedef alan. Ameliyatın amacına göre bariatrik veya metabolik cerrahi grubuna dahil edilir. Hastanın yandaş hastalıklarını tedavi etmek istiyorsak yapılan cerrahi metaboliktir. Amaç kilo vermekse yapılan ameliyat bariatriktir. Bu nedenle örneğin tüp mide ameliyatı sadece obezite ameliyatı olmayıp aynı zamanda metabolik bir cerrahi işlem de olabilmektedir.

Duodenojejunal bypass (DJB) (köprüleme), Duodenoileal bypass (DIB) ve ileal interpozisyon (IT) yeni deneysel metabolik cerrahi işlemlerdir.

BT ile ilgili sıçan ve köpekler üzerinde ilk deneysel çalışmalar 1980'li yıllarda başlamıştır. Çalışmaların çoğu, IT'nin, GLP-1 ve PYY peptidinin salgılanmasını artırarak, B hücrelerinin hipertrofisini ve periferik insülin direncini azaltarak diyabeti tedavi ettiğini göstermektedir.

Tüm bu deneysel çalışmaların ortak sorunu modelin insana uygun olmamasıdır. İnsanlar üzerinde yapılan BT ile ilgili ileriye dönük randomize bir çalışma yoktur. Brezilya'da metabolik cerrahi BT ile başladı ancak daha sonra BT prosedürüne tüp mide ameliyatı da eklendi. İleal kırılma olarak adlandırılan bu tekniğin inkretin ve GLP-1 PYY düzeylerini artırma yöntemi olduğu birçok çalışmada gösterilmiştir.

Obeziteye bağlı hastalıkların (diyabet, hipertansiyon, dislipidemi vb.) da üstesinden gelen obezite cerrahisi, metabolik bir cerrahi olarak değerlendirilmelidir.

Obezite ve metabolik cerrahi yöntemleri üç gruba ayrılır.

  1. Kısıtlayıcı yöntemler: Kısıtlayıcı yöntemler grubu mide bandı, tüp mide ameliyatıdır.

  2. Mide hacmini ve emilimini azaltan kombine yöntemler (Kısıtlayıcı ve malabsorbtif) Mide hacmini ve emilimini azaltan kombine yöntemler (Kısıtlayıcı ve malabsorbtif) arasındaenönemlisi gastrik bypass ameliyatıdır. Gastrik Bypass teknikleri Roux-NY, duodenal switch IT veya mini bypass ameliyatlarını içerir.

  3. Emilimi azaltan yöntemler (M aabsorptif) Emilimi azaltan yöntemler (Malabsorptif) arasında en popüler olanı, aşırı obezite, yeme bozuklukları ve çok fazla yemek yeme alışkanlığı olan hastalarda kullanılan biliopankreatik saptırmadır. Ayrıca DJB, DIB gibi yöntemlermalabsorbtif yöntemler olaraksınıflandırılır