Laparoscopic Surgery

 

LAPAROSKOPİK CERRAHİ

 

Başlangıçta sadece tanı amaçlı kullanılan laparoskopi, günümüzde bir tedavi yöntemi haline gelmiştir. Laparoskopik girişimler, geleneksel açık cerrahiyle karşılaştırıldığında daha az postoperatif ağrı ve hastanede kalış süresinin kısalması, daha hızlı iyileşme ve düşük mortalite oranı nedeniyle daha fazla fayda sağlar.

Laparoskopik cerrahi alanında başarının en önemli faktörlerinin hiç şüphe yok ki cerrahın tecrübesi ve doğru hasta seçimidir.

Diğer önemli faktör ise operasyon sırasında kullanılan ekipmanlar ve bunların kalitesidir. Son yıllarda geliştirilen daha küçük ve daha az travmatik aletler, yeni nesil koagülasyon cihazları, artan görüntüleme kalitesi laparoskopik cerrahinin daha başarılı uygulanmasını sağlamıştır. Laparoskopik cerrahinin görüntüleme sistemi, cerraha ve işlemi izleyen diğer kişilere aynı görüşü sağlar. Bu hem avantaj hem de ciddi bir dezavantajdır. Eğitim sırasında geniş görüntüleme imkanı, bazı cerrahları gerekli eğitim aşamalarını tamamlamadan ve yeterli deneyime sahip olmadan laparoskopik cerrahi yapmaya teşvik edebilir. Bu görselleştirme kolaylığı, uzun eğitim gerektiren laparoskopik cerrahinin komplikasyonlarını da tam tersi şekilde artırmaktadır. Açık cerrahi ile karşılaştırıldığında laparoskopik işlemlerin komplikasyonlarının düzeltilmesi çok daha zordur. Bu nedenle ileri seviye kadar temel seviye antrenmanlarını da dikkatli bir şekilde geçmek gerekiyor. Laparoskopi ekibin işbirliğini gerektirir. Cerrahın yanı sıra asistanının, hemşirelerinin ve anestezi ekibinin de laparoskopik cerrahi alanında deneyimli ve eğitimli olması gerekmektedir. Bu nedenle erken dönemdeki laparoskopik cerrahi kliniklerinin ekibini daha deneyimli başka merkezlerde eğitmesi gerekmektedir. Özellikle başlangıçtaki bir sonraki önemli adım, kısmen daha basit vakaların doğru seçimidir. Hasta seçimi cerrahın tecrübe kazanması ve özgüvenini geliştirmesi açısından dikkat edilmesi gereken bir aşamadır. Kaliteli ve kullanışlı alet ve görüntüleme sistemlerinin seçimi kadar cerrahi ekibin yeterli ve yeterli hazırlanması ve hasta seçimi de önemlidir.