Endocrine and Breast Surgery

ENDOKRİN VE MEME CERRAHİSİ

 

Meme hastalıklarının tanı ve tedavi prensipleri şu şekilde özetlenebilir:

 

1. Meme kanseri taraması (özel bir şikayeti olmayan kadınlara belirli aralıklarla yapılır).

2. Meme kanseri açısından yüksek riskli hastaların belirlenmesi, hastaların takibi ve riskin azaltılmasına yönelik tedavilerin yapılması.

3. Meme tümörlerinin ayırıcı tanısı

4. Meme lezyonu ve tümör biyopsisi için en uygun yöntemlerin belirlenmesi (ponksiyon, tel lokalizasyon biyopsisi, radyografi eşliğinde okült lezyon lokalizasyonu – ROLL).

5. En uygun tedavinin belirlenmesi, modern cerrahi teknikler ve uygulanabilirliği konusunda hastanın bilgilendirilmesi (meme koruyucu cerrahi, sentinel lenf bezi biyopsisi teknikleri, onkoplastik cerrahi – meme dokusunun tamamının alınması gereken durumlarda meme rekonstrüksiyonu).

6. Gözlem sırasında oluşabilecek kol şişmesi (lenfödem) vb. sorunlar için hastanın takibi ve tedavisine destek verilmesi.

 

Endokrin Cerrahisi, belirli endokrin bezleri hastalıklarının cerrahi tedavisi olarak tanımlanır. Bu terim, endokrin bezlerinin yaygın olarak araştırılan hastalıklarını içerir: tiroid hastalığı (nodüler guatr, toksik guatr, tiroid kanseri vb.), paratiroid hastalıkları (tek bezde adenom, hiperplazi – doku miktarında artış vb.), adrenal hastalık . Son on yılda bu hastalıkların cerrahi tedavisinde önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Laparoskopik yaklaşım, minimal invaziv cerrahi ve oluşan radyoaktif materyal ameliyatların başarısını arttırmakta ve ameliyat sonrası dönemin daha konforlu geçmesini sağlamaktadır.